Wie zijn wij

VU Den Bosch organiseert cursussen, workshops, excursies en lezingen voor volwassenen op zeer uiteenlopende gebieden, zoals taalcursussen, cursussen op het gebied van mens, maatschappij, kunst, cultuur, filosofie en persoonlijke ontwikkeling. Cursussen voor een breed, volwassen publiek, toegankelijk en tegen een aantrekkelijke prijs. De cursussen worden verzorgd door professionele docenten en veelal gegeven in Huis73, Hinthamerstraat 72-74, 5211 MR ’s-Hertogenbosch.

Een leven lang leren. Leren doe je samen, bij VU Den Bosch

Jaarverslag
Bekijk hier het publieksjaarverslag 2019 - 2020.

Bestuur
Dhr. B. Louwers - voorzitter
Dhr. G. Geurts  - penningmeester
Mw. M. Verburg - bestuurslid
Dhr. M. Duijghuisen - bestuurslid
Dhr. R. l’Ami - bestuurslid

Officemedewerker :

Mireille du Crocq

VU Den Bosch is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur werkt onbezoldigd.