Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: POPLA002

Regie over je eigen leven 2

Regie over je eigen leven 2
Cursuscode: POPLA002

Deze cursus heeft de potentie je leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen en is gericht op persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder gaan we in op hoe je zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen, daar waar jij het gevoel hebt dat je deze kwijt bent geraakt. Als jij je hiermee aangesproken voelt, lees dan zeker verder.

 

In de cursus staat jouw eigen vraagstuk in jouw ontwikkeling centraal en wordt er een combinatie van theoretische kennis en praktisch toepasbare oefeningen aangereikt. De inhoud van de cursus is zorgvuldig samengesteld door Jos Lavrijssen, die vanuit ervaring en deskundigheid al jarenlang mensen met persoonlijke of professionele vraagstukken helpt in zijn coachingspraktijk en lezingen en trainingen verzorgt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Meer over Jos lees je verderop deze pagina.

 

Na afloop van deze cursus heb je zicht op de samenhang van je emoties, denken en handelen, in het licht van je vraagstuk. Dat geeft je een basis om de door jou gewenste verandering te realiseren. Je leert bewust te ervaren, gericht te benoemen en een juiste omgang met behoeften en emoties te kiezen.

 

Voor deelname aan de cursus is geen voorkennis vereist. Wel wordt er als deelnemer van je verwacht om met goede motivatie aan de slag te gaan met het vraagstuk waar je mee rondloopt. Via vragen en opdrachten die je thuis en in de bijeenkomsten uitwerkt zul je jezelf beter leren kennen en in ontwikkeling komen. Eén van de opdrachten is om een persoonlijk dagboekje bij te houden, waarin je rakende gebeurtenissen vastlegt en meeneemt in de bijeenkomsten om te bespreken. 

 

Er is gedurende de cursus veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste en er wordt toegezien op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt. 

 

De cursus is als volgt opgebouwd:

Voorafgaand aan de cursus vindt er een telefonische intake plaats, waarin jij bespreekbaar maakt waar je aan wilt werken;

Gedurende de cursus vinden er 5 groepsbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zijn proactief ingestoken en zijn bedoeld voor het opdoen van theoretische kennis, het behandelen van vragen, onderlinge uitwisseling en verdieping. 

Gedurende de cursus vinden er 2 individuele contactmomenten plaats. Dit is een moment van persoonlijke coaching gericht op jouw vraagstuk.

 

Daarnaast download je voorafgaand aan de cursus het cursusmateriaal via deze link. Doe dit ná de telefonische intake! Je ontvangt als deelnemer 50% korting op de aankoop hiervan, alsook op eventuele andere aankopen vanaf de website. Op welk moment welk materiaal wordt behandeld, wordt door de trainer aangegeven in de intake en in de bijeenkomsten.

 

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op locatie Huis 73 in Den Bosch op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30. De persoonlijke coaching vindt plaats in de praktijk van Jos op Heesterburgh.

 

Cursusdata:

7 en 21 januari (groepsbijeenkomsten);

rondom 4 februari (individuele coaching);

18 februari en 4 maart (groepsbijeenkomsten);

rondom 18 maart (individuele coaching);

1 april (afsluitende groepsbijeenkomst).

Gezien het hierboven beschreven traject word je aanbevolen om je tijdig in te schrijven, bij voorkeur minimaal 2 weken van tevoren. Dan heb je voldoende ruimte voor de intake, artikelen en eerste opdrachten. Lukt dit niet, of heb je twijfels of de cursus voor jou geschikt is, neem dan contact op met trainer Jos Lavrijssen. (Contact)informatie over Jos kun je vinden op https://joslavrijssen.nl. Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in het werken met Jos, klik dan op deze link. 

 

 

Deze cursus heeft de potentie je leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen. De cursus is gericht op persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder gaan we in op hoe je zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen.
De gebruikte aanpak staat centraal in het denken en werken van Jos in zijn praktijk en komt terug in zijn coaching, trainingen, cursussen en lezingen. Zo helpt hij mensen al jarenlang met hun individuele vraagstukken en ontwikkeling. Hiervoor is geen voorkennis vereist.


De 7 ontmoetingen van deze cursus (5 gezamenlijke bijeenkomsten en 2 keer individuele online coaching) zijn gericht op het vraagstuk waar je mee rondloopt. De aanpak wordt in de loop van de cursus behandeld en toegepast, via vragen en opdrachten die je thuis uitwerkt. Daaronder een dagboek, waarin je bijzondere gebeurtenissen registreert. De bijeenkomsten dienen voor uitleg, het behandelen van vragen, onderlinge uitwisseling en verdieping.

Na afloop van deze cursus heb je zicht op de samenhang van je emotionele wereld, je denkwereld en je handelen, in het licht van je vraagstuk. Dat geeft je een basis om gewenste verandering te realiseren. Je leert bewust te ervaren, gericht te benoemen en een juiste omgang met behoeften en emoties te kiezen. 

Onderdeel van de voorbereiding zijn:

·         Een telefonische intake van een half uur, uiterlijk twee weken voordat de cursus begint. Daarin geef jij zelf aan waaraan je wilt werken.

·         Voorafgaand aan de eerste cursusdag, na de intake, lees je 2 artikelen, die als een bundel met de rest van het cursusmateriaal, voor 20 euro zijn te downloaden vanaf dit adres. Inschrijvers krijgen na de intake een kortingscoupon van 50%. Wacht dus met kopen en lezen tot na de intake.

·         Je maakt opdrachten naar aanleiding van de inhoud van de intake. De opdrachten krijg je in de intake te horen. 

 

Je bent met je persoonlijke ontwikkeling bezig. Het is zelden gunstig als dat last minute moet gebeuren. Schrijf je daarom liefst een maand, maar uiterlijk drie weken voor het begin van de bijeenkomsten in, zodat je de ruimte hebt voor de intake, de artikelen en de opdrachten.


Er is gedurende de cursus veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste. Jos zal toezien op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt. Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in het werken met Jos, lees dan hun reacties op 
deze site. 

Meer informatie over Jos kun je vinden op 
https://joslavrijssen.nl.

Cursusdata: (zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30; plenaire bijeenkomsten: Huis 73)

·         September: 11 en 25 (beide plenair)

·         Oktober: 9 (individueel)

·         November: 6 en 20 (beide plenair)

·         December: 4 (individueel) en 18 (plenair)

Zaterdag 7 januari 2023
7 lessen van 2,5 uur , elke 2 weken aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 255,00
Dhr. J (Jos) Lavrijssen
10:00 - 12:30
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
J (Jos) Lavrijssen
J (Jos) Lavrijssen
Ik ben een eigen-wijze man, heb mezelf grondig onderzocht en dat herkend als universeel. Ik weet nu dat ik in de kern lijk op alle mensen en dat alle mensen hun eigen unieke conditionering met zich dragen. Die voor een specifieke belasting zorgt. Ik zou alle belastingen moeten benoemen, om zeker te weten dat ik de lezer daarbij aanspreek. Het is mijn levenswerk mensen die daarom vragen te helpen de belasting zelf op te ruimen. Op mijn site (https://joslavrijssen.nl/) is informatie te vinden over mijzelf en wat ik nu aanbied. Over mijn verleden werk als organisatieadviseur met als specialisatie veranderkunde en coaching na een opleiding tot bedrijfskundig ingenieur, is hier (https://bit.ly/3iGC2t6) een uitgebreid CV beschikbaar, naast een openhartige levensloop. De afgelopen jaren ben ik actief met een eigen praktijk voor coaching en als docent en coach in volwasseneneducatie met persoonlijke ontwikkeling als focus. Ook schrijf ik artikelen waarin ik mijn inzichten uiteenzet. Artikelen over de kern van mijn denken zijn te koop via mijn site (https://bit.ly/37FEiuA). Gratis blogs over mijn aanpak en werkvisie vind je hier (https://joslavrijssen.nl/blog/).