Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: POPLA001

Regie over je eigen leven

Regie over je eigen leven
Cursuscode: POPLA001

Deze cursus heeft de potentie je leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen. De cursus is gericht op persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder gaan we in op hoe je zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen.
De gebruikte aanpak staat centraal in het denken en werken van Jos in zijn praktijk en komt terug in zijn coaching, trainingen, cursussen en lezingen. Zo helpt hij mensen al jarenlang met hun individuele vraagstukken en ontwikkeling. Hiervoor is geen voorkennis vereist.


De 7 ontmoetingen van deze cursus (5 gezamenlijke bijeenkomsten en 2 keer individuele online coaching) zijn gericht op het vraagstuk waar je mee rondloopt. De aanpak wordt in de loop van de cursus behandeld en toegepast, via vragen en opdrachten die je thuis uitwerkt. Daaronder een dagboek, waarin je bijzondere gebeurtenissen registreert. De bijeenkomsten dienen voor uitleg, het behandelen van vragen, onderlinge uitwisseling en verdieping.

Na afloop van deze cursus heb je zicht op de samenhang van je emotionele wereld, je denkwereld en je handelen, in het licht van je vraagstuk. Dat geeft je een basis om gewenste verandering te realiseren. Je leert bewust te ervaren, gericht te benoemen en een juiste omgang met behoeften en emoties te kiezen. 

Onderdeel van de voorbereiding zijn:

  • Een telefonische intake van een half uur, uiterlijk twee weken voordat de cursus begint. Daarin geef jij zelf aan waaraan je wilt werken.
  • Voorafgaand aan de eerste cursusdag, na de intake, lees je 2 artikelen, die als een bundel met de rest van het cursusmateriaal, voor 20 euro zijn te downloaden vanaf dit adres. Inschrijvers krijgen na de intake een kortingscoupon van 50%. Wacht dus met kopen en lezen tot na de intake.
  • Je maakt opdrachten naar aanleiding van de inhoud van de intake. De opdrachten krijg je in de intake te horen.

 

Je bent met je persoonlijke ontwikkeling bezig. Het is zelden gunstig als dat last minute moet gebeuren. Schrijf je daarom liefst een maand, maar uiterlijk drie weken voor het begin van de bijeenkomsten in, zodat je de ruimte hebt voor de intake, de artikelen en de opdrachten.


Er is gedurende de cursus veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste. Jos zal toezien op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt. Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in het werken met Jos, lees dan hun reacties op deze site. 

Meer informatie over Jos kun je vinden op https://joslavrijssen.nl.

Cursusdata: (zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30; plenaire bijeenkomsten: Huis73)

  • September: 25 (plenair)
  • Oktober: 9 (plenair)
  • Oktober: 23 (individueel) 
  • November: 6 en 20 (beide plenair)
  • December: 4 (individueel) en 18 (plenair)

Deze cursus heeft de potentie je leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen. De cursus is gericht op persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder gaan we in op hoe je zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen.
De gebruikte aanpak staat centraal in het denken en werken van Jos in zijn praktijk en komt terug in zijn coaching, trainingen, cursussen en lezingen. Zo helpt hij mensen al jarenlang met hun individuele vraagstukken en ontwikkeling. Hiervoor is geen voorkennis vereist.


De 7 ontmoetingen van deze cursus (5 gezamenlijke bijeenkomsten en 2 keer individuele online coaching) zijn gericht op het vraagstuk waar je mee rondloopt. De aanpak wordt in de loop van de cursus behandeld en toegepast, via vragen en opdrachten die je thuis uitwerkt. Daaronder een dagboek, waarin je bijzondere gebeurtenissen registreert. De bijeenkomsten dienen voor uitleg, het behandelen van vragen, onderlinge uitwisseling en verdieping.

Na afloop van deze cursus heb je zicht op de samenhang van je emotionele wereld, je denkwereld en je handelen, in het licht van je vraagstuk. Dat geeft je een basis om gewenste verandering te realiseren. Je leert bewust te ervaren, gericht te benoemen en een juiste omgang met behoeften en emoties te kiezen. 

Onderdeel van de voorbereiding zijn:

·         Een telefonische intake van een half uur, uiterlijk twee weken voordat de cursus begint. Daarin geef jij zelf aan waaraan je wilt werken.

·         Voorafgaand aan de eerste cursusdag, na de intake, lees je 2 artikelen, die als een bundel met de rest van het cursusmateriaal, voor 20 euro zijn te downloaden vanaf dit adres. Inschrijvers krijgen na de intake een kortingscoupon van 50%. Wacht dus met kopen en lezen tot na de intake.

·         Je maakt opdrachten naar aanleiding van de inhoud van de intake. De opdrachten krijg je in de intake te horen. 

 

Je bent met je persoonlijke ontwikkeling bezig. Het is zelden gunstig als dat last minute moet gebeuren. Schrijf je daarom liefst een maand, maar uiterlijk drie weken voor het begin van de bijeenkomsten in, zodat je de ruimte hebt voor de intake, de artikelen en de opdrachten.


Er is gedurende de cursus veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste. Jos zal toezien op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt. Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in het werken met Jos, lees dan hun reacties op 
deze site. 

Meer informatie over Jos kun je vinden op 
https://joslavrijssen.nl.

Cursusdata: (zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30; plenaire bijeenkomsten: Huis 73)

·         September: 11 en 25 (beide plenair)

·         Oktober: 9 (individueel)

·         November: 6 en 20 (beide plenair)

·         December: 4 (individueel) en 18 (plenair)

Zaterdag 25 september 2021
5 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 169,00
Dhr. J (Jos) Lavrijssen

LET OP: Er zijn 5 plenaire bijeenkomsten en 2 individuele online coaching.

De individuele online coaching is op 9 oktober en 4 december.

10:00 - 12:30
Locaties: Huis73, Bovenkamer 3 (klik hier voor de adresgegevens)
J (Jos) Lavrijssen
J (Jos) Lavrijssen
Ik ben een eigen-wijze man, heb mezelf grondig onderzocht en dat herkend als universeel. Ik weet nu dat ik in de kern lijk op alle mensen en dat alle mensen hun eigen unieke conditionering met zich dragen. Die voor een specifieke belasting zorgt. Ik zou alle belastingen moeten benoemen, om zeker te weten dat ik de lezer daarbij aanspreek. Het is mijn levenswerk mensen die daarom vragen te helpen de belasting zelf op te ruimen. Op mijn site (https://joslavrijssen.nl/) is informatie te vinden over mijzelf en wat ik nu aanbied. Over mijn verleden werk als organisatieadviseur met als specialisatie veranderkunde en coaching na een opleiding tot bedrijfskundig ingenieur, is hier (https://bit.ly/3iGC2t6) een uitgebreid CV beschikbaar, naast een openhartige levensloop. De afgelopen jaren ben ik actief met een eigen praktijk voor coaching en als docent en coach in volwasseneneducatie met persoonlijke ontwikkeling als focus. Ook schrijf ik artikelen waarin ik mijn inzichten uiteenzet. Artikelen over de kern van mijn denken zijn te koop via mijn site (https://bit.ly/37FEiuA). Gratis blogs over mijn aanpak en werkvisie vind je hier (https://joslavrijssen.nl/blog/).