Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen

NT2 / Dutch for foreigners

Dutch courses
A complete course has 22 lessons (part 1 + 2). This is part 1 and consists of the first 11 lessons. Do you like part 1 of the course? Then register in December for the last 11 lessons, part 2 of the course.
Exceptions to this are the courses that are 2x per week. The class has 10 to 15 students, a maximum of 20 in a group.

Nederlandse cursussen
Een volledige cursus heeft 22 lessen (deel 1+2). Je hebt ook de mogelijkheid om in twee gedeelten in te schrijven. Bevalt deel 1 (11 lessen) van de cursus? Schrijf dan in december in voor deel 2 (11 lessen) van de cursus. Uitzondering hierop zijn de cursussen die 2x per week zijn.De gemiddelde lesgroep heeft 10 tot 15 cursisten, maximaal kunnen er 20 deelnemers in een groep.

Dutch combined group - ERK A0-A1
Dutch combined group - ERK A0-A1
Cursuscode: DCGRO021

This course is intended for students who want to learn the Dutch language. The entry levels are A0 and A1. Do you already speak a little Dutch and/or do you already know basic words and sentences in the Dutch language or not at all? You are most welcome on this course for beginners.

During this course you will get started with the book Taalcompleet. This book is based on blended learning, which means you can work both in-book and online. In addition to a classical start and end of each lesson with many activating teaching methods, there is a lot of room for the students to develop individually at their own level under the guidance of the teacher.

During the first lesson, the level is determined on the basis of an online test. This allows the teacher to determine which book should be purchased. It is necessary that a book is purchased, otherwise the login code will not work and the teacher will not be able to guide you properly. A new code is not available without purchasing a book.

This course offers the student the opportunity to reach level A1 or A2.

We look forward to see you at the People'sUniversity.

This complete course consists of 22 lessons spread over the entire academic year. In that number of lessons, a coherent part of the teaching material is treated. We recommend that interested parties register for the entire academic year. Are you reluctant, are you hesitating, or would you rather see which way the cat jumps? You can also register for the first 11 lessons.

 

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die de Nederlandse taal willen leren. De instapniveaus zijn A0 en A1. Spreek je al een beetje Nederlands en/of ken je al basiswoorden en zinnen in de Nederlandse taal of nog helemaal niet? Je bent van harte welkom op deze cursus voor beginners.

Tijdens deze cursus ga je met het boek Taalcompleet aan de slag. Dit boek is gebaseerd op ‘blended learning’,dat inhoudt dat je zowel in het boek als online kunt werken. Naast een klassikaal begin en einde van elke les met veel activerende werkvormen, is er veel ruimte voor de cursisten om zich individueel, op eigen niveau te gaan ontwikkelen onder begeleiding van de docent.

Tijdens de eerste les wordt het niveau bepaald aan de hand van een online test. Hierdoor kan de docent bepalen welk boek dient te worden aangeschaft. Het is noodzakelijk dat er een boek wordt aangeschaft, anders werkt de inlogcode niet en kan de docent je niet goed begeleiden. Een nieuwe code is niet beschikbaar zonder de aanschaf van een boek.

Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om niveau A1 of A2 te bereiken.

Graag tot ziens bij de Volksuniversiteit.

Deze volledige cursus bestaat uit 22 lessen verdeeld over het hele cursusjaar. In dat aantal lessen wordt een samenhangend deel van de lesstof behandeld. Wij raden belangstellenden aan voor het hele cursusjaar in te schrijven. Durft u dat niet, vindt u dat spannend of kijkt u liever even de kat uit de boom? U kunt zich ook voor de eerste 11 lessen inschrijven.

Meer informatie
Dinsdag 28 september 2021
22 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 290,00
Mw. M. (Mieke) van Rosmalen
Boek: Lesmateriaal aanschaffen na de 1e les in overleg met de docent (klik hier voor meer informatie)
Zelf meenemen: Laptop + oortjes
10:00 - 11:30
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Dutch combined group - ERK A0-A1
Dutch combined group - ERK A0-A1
Cursuscode: DCGRO022

This course is intended for students who want to learn the Dutch language. The entry levels are A0 and A1. Do you already speak a little Dutch and/or do you already know basic words and sentences in the Dutch language or not at all? You are most welcome on this course for beginners.

During this course you will get started with the book Taalcompleet. This book is based on blended learning, which means you can work both in-book and online. In addition to a classical start and end of each lesson with many activating teaching methods, there is a lot of room for the students to develop individually at their own level under the guidance of the teacher.

During the first lesson, the level is determined on the basis of an online test. This allows the teacher to determine which book should be purchased. It is necessary that a book is purchased, otherwise the login code will not work and the teacher will not be able to guide you properly. A new code is not available without purchasing a book.

This course offers the student the opportunity to reach level A1 or A2.

We look forward to see you at the People'sUniversity.

This complete course consists of 22 lessons spread over the entire academic year. In that number of lessons, a coherent part of the teaching material is treated. We recommend that interested parties register for the entire academic year. Are you reluctant, are you hesitating, or would you rather see which way the cat jumps? You can also register for the first 11 lessons.

 

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die de Nederlandse taal willen leren. De instapniveaus zijn A0 en A1. Spreek je al een beetje Nederlands en/of ken je al basiswoorden en zinnen in de Nederlandse taal of nog helemaal niet? Je bent van harte welkom op deze cursus voor beginners.

Tijdens deze cursus ga je met het boek Taalcompleet aan de slag. Dit boek is gebaseerd op ‘blended learning’,dat inhoudt dat je zowel in het boek als online kunt werken. Naast een klassikaal begin en einde van elke les met veel activerende werkvormen, is er veel ruimte voor de cursisten om zich individueel, op eigen niveau te gaan ontwikkelen onder begeleiding van de docent.

Tijdens de eerste les wordt het niveau bepaald aan de hand van een online test. Hierdoor kan de docent bepalen welk boek dient te worden aangeschaft. Het is noodzakelijk dat er een boek wordt aangeschaft, anders werkt de inlogcode niet en kan de docent je niet goed begeleiden. Een nieuwe code is niet beschikbaar zonder de aanschaf van een boek.

Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om niveau A1 of A2 te bereiken.

Graag tot ziens bij de Volksuniversiteit.

Deze volledige cursus bestaat uit 22 lessen verdeeld over het hele cursusjaar. In dat aantal lessen wordt een samenhangend deel van de lesstof behandeld. Wij raden belangstellenden aan voor het hele cursusjaar in te schrijven. Durft u dat niet, vindt u dat spannend of kijkt u liever even de kat uit de boom? U kunt zich ook voor de eerste 11 lessen inschrijven.

Meer informatie
Dinsdag 28 september 2021
11 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 170,00
Mw. M. (Mieke) van Rosmalen
Boek: Lesmateriaal aanschaffen na de 1e les in overleg met de docent (klik hier voor meer informatie)
Zelf meenemen: Laptop + oortjes
10:00 - 11:30
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Dutch combined group - ERK A2-B1
Dutch combined group - ERK A2-B1
Cursuscode: DCGRO031

This course is intended for students who want to learn the Dutch language. The entry levels are A1 and A2. Do you already speak a little Dutch and/or do you already know basic words and sentences in the Dutch language? You are most welcome on this course for beginners and intermediates.

During this course you will get started with the book Taalcompleet. This book is based on blended learning, which means you can work both in-book and online. In addition to a classical start and end of each lesson with many activating teaching methods, there is a lot of room for the students to develop individually at their own level under the guidance of the teacher.

During the first lesson, the level is determined on the basis of an online test. This allows the teacher to determine which book should be purchased. It is necessary that a book is purchased, otherwise the login code will not work and the teacher will not be able to guide you properly. A new code is not available without purchasing a book.

This course offers the student the opportunity to reach level A2 or B1.

We look forward to seeing you at the People's University.

This complete course consists of 22 lessons spread over the entire academic year. In that number of lessons, a coherent part of the teaching material is treated. We recommend that interested parties register for the entire academic year. Are you reluctant, are you hesitating, or would you rather see which way the cat jumps? You can also register for the first 11 lessons.

 

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die de Nederlandse taal willen leren. De instapniveaus zijn A1en A2. Spreek je al een beetje Nederlands en/of ken je al basiswoorden en zinnen in de Nederlandse taal? Je bent van harte welkom op deze cursus voor beginners en half-gevorderden.

Tijdens deze cursus ga je met het boek Taalcompleet aan de slag. Dit boek is gebaseerd op ‘blended learning’,dat inhoudt dat je zowel in het boek als online kunt werken. Naast een klassikaal begin en einde van elke les met veel activerende werkvormen, is er veel ruimte voor de cursisten om zich individueel, op eigen niveau te gaan ontwikkelen onder begeleiding van de docent.

Tijdens de eerste les wordt het niveau bepaald aan de hand van een online test. Hierdoor kan de docent bepalen welk boek dient te worden aangeschaft. Het is noodzakelijk dat er een boek wordt aangeschaft, anders werkt de inlogcode niet en kan de docent je niet goed begeleiden. Een nieuwe code is niet beschikbaar zonder de aanschaf van een boek.

Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om niveau A2 of B1 te bereiken.

Graag tot ziens bij de Volksuniversiteit.

Deze volledige cursus bestaat uit 22 lessen verdeeld over het hele cursusjaar. In dat aantal lessen wordt een samenhangend deel van de lesstof behandeld. Wij raden belangstellenden aan voor het hele cursusjaar in te schrijven. Durft u dat niet, vindt u dat spannend of kijkt u liever even de kat uit de boom? U kunt zich ook voor de eerste 11 lessen inschrijven.

Meer informatie
Donderdag 30 september 2021
22 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 290,00
Mw. M. (Mieke) van Rosmalen
18:45 - 20:15
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Dutch combined group - ERK A2-B1
Dutch combined group - ERK A2-B1
Cursuscode: DCGRO032

This course is intended for students who want to learn the Dutch language. The entry levels are A1 and A2. Do you already speak a little Dutch and/or do you already know basic words and sentences in the Dutch language? You are most welcome on this course for beginners and intermediates.

During this course you will get started with the book Taalcompleet. This book is based on blended learning, which means you can work both in-book and online. In addition to a classical start and end of each lesson with many activating teaching methods, there is a lot of room for the students to develop individually at their own level under the guidance of the teacher.

During the first lesson, the level is determined on the basis of an online test. This allows the teacher to determine which book should be purchased. It is necessary that a book is purchased, otherwise the login code will not work and the teacher will not be able to guide you properly. A new code is not available without purchasing a book.

This course offers the student the opportunity to reach level A2 or B1.

We look forward to seeing you at the People's University.

This complete course consists of 22 lessons spread over the entire academic year. In that number of lessons, a coherent part of the teaching material is treated. We recommend that interested parties register for the entire academic year. Are you reluctant, are you hesitating, or would you rather see which way the cat jumps? You can also register for the first 11 lessons.

 

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die de Nederlandse taal willen leren. De instapniveaus zijn A1en A2. Spreek je al een beetje Nederlands en/of ken je al basiswoorden en zinnen in de Nederlandse taal? Je bent van harte welkom op deze cursus voor beginners en half-gevorderden.

Tijdens deze cursus ga je met het boek Taalcompleet aan de slag. Dit boek is gebaseerd op ‘blended learning’,dat inhoudt dat je zowel in het boek als online kunt werken. Naast een klassikaal begin en einde van elke les met veel activerende werkvormen, is er veel ruimte voor de cursisten om zich individueel, op eigen niveau te gaan ontwikkelen onder begeleiding van de docent.

Tijdens de eerste les wordt het niveau bepaald aan de hand van een online test. Hierdoor kan de docent bepalen welk boek dient te worden aangeschaft. Het is noodzakelijk dat er een boek wordt aangeschaft, anders werkt de inlogcode niet en kan de docent je niet goed begeleiden. Een nieuwe code is niet beschikbaar zonder de aanschaf van een boek.

Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om niveau A2 of B1 te bereiken.

Graag tot ziens bij de Volksuniversiteit.

Deze volledige cursus bestaat uit 22 lessen verdeeld over het hele cursusjaar. In dat aantal lessen wordt een samenhangend deel van de lesstof behandeld. Wij raden belangstellenden aan voor het hele cursusjaar in te schrijven. Durft u dat niet, vindt u dat spannend of kijkt u liever even de kat uit de boom? U kunt zich ook voor de eerste 11 lessen inschrijven.

Meer informatie
Donderdag 30 september 2021
11 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 170,00
Mw. M. (Mieke) van Rosmalen
18:45 - 20:15
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >