Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen

NT2 / Dutch for foreigners

Al onze taalcursussen zijn klassikaal en worden gegeven door enthousiaste docenten. Want leren dat doe je samen! In de lessen is er veel gelegenheid om de taal gelijk te oefenen met de docent en met de medecursisten.

Een volledige cursus heeft 22 lessen (deel 1+2). Je hebt ook de mogelijkheid om in twee gedeelten in te schrijven. Bevalt deel 1 (11 lessen) van de cursus? Schrijf dan in december in voor deel 2 (11 lessen) van de cursus. Uitzondering hierop zijn de cursussen die 2x per week zijn.
De gemiddelde lesgroep heeft 10 tot 15 cursisten, maximaal kunnen er 20 deelnemers in een groep.

Niveau bepalen
Om het niveau van het Nederlands te bepalen wordt tijdens de eerste les een online taaltest gemaakt. Na afloop bespreekt de docent deze individueel met elke cursist. Aan de hand hiervan wordt het niveau bepaald en ook welk boek aangeschaft kan worden. Het boek is gebaseerd op 'blended learning' waardoor zowel in het boek alsook online gewerkt wordt. De docent kan de cursist hierbij volgen zodat duidelijk wordt waar eventueel extra ondersteuning nodig is.
De cursussen die wij aanbieden zijn voor de niveaus ERK A0, A1, A2 en B1. Je kunt een cursus kiezen welke jou het beste schikt ongeacht jouw niveau. Onze cursusgroepen zijn gecombineerde niveaus. Doe jij mee?

Determine level
To determine the level of Dutch, an online language test is made during the first lesson. Afterwards, the teacher discusses these individually with each student. Based on this, the level is determined and also which book can be purchased. The book is based on 'blended learning', which means that both the book and online are used. The teacher can follow the student so that it becomes clear where extra support may be needed.
The courses we offer are for levels CEFR A0, A1, A2 and B1. You can choose a course that suits you best regardless of your level. Our course groups are combined levels. Are you participating?

Er is momenteel geen aanbod in deze categorie.

Contact
Havensingel 24
5211 TX 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6141120
E-mail: info@volksuniversiteitdenbosch.nl