Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCGWA005

Lezing over prostitutie in ’s-Hertogenbosch in de 17de en 18de eeuw

 Lezing over prostitutie in ’s-Hertogenbosch in de 17de en 18de eeuw
Cursuscode: KCGWA005

Dagelijks leven in ‘ontucht’.

Lezing over prostitutie in ’s-Hertogenbosch in de 17e en 18e eeuw. door Jos Wassink


Nadat ’s-Hertogenbosch in 1629 werd veroverd door Prins Frederik-Hendrik en onderdeel werd van de door calvinisten gedomineerde Republiek der Zeven Verenigde Provincies waren er tot in de twintigste eeuw steeds enkele duizenden militairen ingekwartierd in deze stad. Daar waar militairen waren, was ook prostitutie.  In de lezing, met PowerPointpresentatie, komen talrijke aspecten van de prostitutie in ’s-Hertogenbosch in de periode 1629-1795 aan bod.

Gedetailleerd wordt ingegaan op de organisatie van het prostitutiewezen. De maatschappelijke achtergrond van de prostituees en de bordeelhoudsters wordt belicht. Er wordt gekeken naar de exploitatie van de bordelen, het werven van personeel en klanten en de verdienste. U krijgt tijdens de lezing een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen. Een aantal vrouwen wordt op de voet gevolgd. Ook wordt duidelijk dat in die tijd voor een groot deel van de Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

De spreker, Jos Wassink, is historicus en verzorgt cursussen geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant. Van zijn hand verscheen onlangs het boek Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch, 1629-1795. 

Donderdag 19 mei 2022
1 les van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 20,00
Dhr. J. (Jos) Wassink
19:30 - 21:30
Locatie: Huis73 (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
J. (Jos) Wassink
J. (Jos) Wassink
Na mijn studie geschiedenis heb ik als archivaris van 1981 tot 1988 gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant, daarna tot 2008 bij de Gemeente Weert. Als gemeentearchivaris heb ik een proefschrift geschreven over bestuur en rechtspraak in de periode 1568-1795. In 2008 werd ik provinciaal historicus van Utrecht en ging ik weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Sinds mijn pensionering heb ik meer tijd voor mijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.