Klachtenprocedure

Docenten, medewerkers en het bestuur zetten zich in om u een leerzaam programma aan te bieden waarin ook sociale ontmoeting een plaats heeft. Mocht u onverhoopt dingen tegen komen die u teleurstellen of waar u ontevreden over bent, zoek dan contact met de betrokken persoon. Voelt u zich dan nog onvoldoende gehoord, dan kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

 • U kunt een klacht schriftelijk richten aan het bestuur van VU Den Bosch via mail naar info@vudenbosch.nl
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • U ontvangt binnen één kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging van ontvangst.
 • Binnen zes weken ontvangt u een inhoudelijke reactie. Met daarin:
  • Beschrijving van de werkwijze / aanpak van de klacht
  • Het resultaat van ingewonnen advies / geraadpleegde bronnen
  • Overwegingen die leiden tot een standpunt of conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afhandeling