line


line
line
Algemene voorwaarden

 
 1. Aanmelding geschiedt middels een volledig ingevuld inschrijfformulier. Bij schriftelijke aanmelding moet u het formulier ondertekenen. Uw inschrijving is pas definitief na onze bevestiging daarvan.
 
 2. U kunt per cursusjaar slechts van één kortingsregeling gebruik maken. Korting geldt niet voor excursies, workshops en lezingen.
 
 3. Indien wij het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven middels uw éénmalige machtiging, moeten wij helaas € 7,50 administratiekosten in rekening brengen.
 
 4. Inschrijving verplicht – na onze bevestiging - tot volledige betaling. Bij annulering tot één week vóór aanvang krijgt men het betaalde bedrag retour. Vroegtijdig inschrijven is dus zonder risico, terwijl de kans dat de cursus al is volgeboekt dan minimaal is. Bij latere annulering (tot de dag van aanvang) bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd. Restitutie vanaf de aanvangsdag is niet mogelijk. Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

 5. De kosten van ingrediënten van de culinaire cursussen/workshops dient u toch te voldoen wanneer u zich pas afmeldt op de dag daaraan voorafgaand of later.
  
 6. Bij onvoldoende deelname annuleren wij de activiteit circa één week voor aanvang. Een cursus kan ook, in overleg met de docent, tijdens de eerste les aangepast worden in duur.
 
 7. De volksuniversiteit en haar docenten behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Lesmateriaal mag u alleen voor u zelf gebruiken.
 
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of uw bezittingen (noch vermissing van bezittingen) in onze gebouwen, noch bij activiteiten elders.
 
 9.

Voor het geval u onverhoopt een klacht heeft over de Volksuniversiteit, verwijzen we u graag naar onze klachtenprocedure, te vinden op onze site.
 

10.   Mocht onverhoopt een docent ziek worden en/of een les verplaatst moeten worden dan geeft dit géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie
 

 

 


line
line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: