line


line
line
Cursus Filosofie: Coornhert, eerste denkers des vaderlands“Coornhert 1522-1590: hoe een Amsterdams filosoof de grondslagen legde voor onze natie en voor de nieuwe wereld”
Als Willem van Oranje de “vader des vaderlands”is, dan is zijn vriend Dirck Volckertszoon Coornhert de eerste “denkers des vaderlands”. Deze Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Zijn denken en filosofie zijn superieur, zijn observaties prikkelend en zijn conclusies onafwijsbaar. Hij baseert zich op een oorspronkelijk en verinnerlijkt christendom, niet op het gezag van een letterlijk genomen Bijbel. Bruggenbouwer bij uitstek is zijn tolerantie voor andersdenkenden ongebruikelijk groot maar zijn geduld voor fanatici nihil. Behandeld worden onder andere:
Coornherts filosofie van de Gulden Regel en de perfectieleer;
Invloeden van filosofen als Plato, Aristoteles en Epicurus op de eerste Ethiek (Coornherts “Zedekunst is Wellevenskunst”) in onze taal;
Zijn grote invloed als bouwer van het Nieuwnederlands;
Zijn onvermoeibaar pleidooi voor tolerantie tijdens de vele hoog oplopende religieuze twisten van zijn tijd.
Na afloop van iedere les krijgen de cursisten een korte samenvatting mee.

tijd: dinsdag 13:30-15:30 uur
startdatum:26 maart 2019 - 4 lessen
plaats:Volksuniversiteit Havensingel 24 S-HERTOGENBOSCH
docent: D. (Dick) van Niekerk
prijs: € 74,00
code: CUL417  Toevoegen aan mijn inschrijfformulier

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: