line


line
line
Cursus Geschiedenis van 's Hertogenbosch in de 17e en 18e eeuw


In 1629 veroverden de troepen van de protestante Republiek der Verenigde Provinciën onder aanvoering van stadhouder Frederik Hendrik de vesting 's-Hertogenbosch. Drie eeuwen lang bleven duizenden militairen hun stempel drukken op de Bossche maatschappij. De overweldigende katholieke meerderheid delfde het onderspit en moest haar heil zoeken in schuilkerken. Prostituees vonden gemakkelijk klanten onder de soldaten. Zoete Lieve Gerritje ging naar Den Bosch. Hij bleek een bendelid dat in vrouwenkleren liep en werd op bevel van de schepenbank opgehangen. U gaat het allemaal beleven.
Terwijl er in Holland een Gouden Eeuw was, had 's-Hertogenbosch te kampen met nieuwe bestuurlijke structuren. In een cursus van vier lessen wordt de geschiedenis van 's-Hertogenbosch van 1629 tot ca. 1800 behandeld. De nadruk ligt op de politieke en maatschappelijke instellingen. Er wordt veel gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal. De indeling van de lessen is als volgt:
De verovering van de stad in 1629 door de Republiek der Verenigde Provinciën en de maatschappelijke en staatskundige veranderingen
Bestuur en rechtspraak
Maatschappelijke organisaties, ambachtsgilden, armenzorg, de kerken
Patriottentijd en Revolutie.

tijd: maandag 13:30-15:30 uur
startdatum:22 oktober 2018 - 4 lessen
plaats:Volksuniversiteit Havensingel 24 S-HERTOGENBOSCH
docent: J. Wassink (meer over deze docent)
J. Wassink
Door mijn studie en werk kreeg ik te maken met de Brabantse hoofdstad. Mijn doctoraalscriptie voor de studie geschiedenis ging over de herleving van het katholicisme in 's-Hertogenbosch. Van 1981 tot 1988 was ik werkzaam bij het Rijksarchief in Noord-Brabant, daarna tot 2008 bij de Gemeente Weert. Als gemeentearchivaris had ik de gelegenheid een proefschrift te schrijven over het lokale bestuur en rechtspraak in de periode 1568-1795. Aan de hbo-opleiding voor archivaris in Amsterdam verzorgde ik de module staatkundige geschiedenis van Nederland. In 2008 werd ik provinciaal historicus van Utrecht en daarna ging ik weer in 's-Hertogenbosch wonen. De laatste jaren was ik consulent bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed te Utrecht.
Op 1 september 2015, precies op mijn 60ste verjaardag, ben ik met pensioen gegaan. Ik heb nu tijd om me meer bezig te houden met mijn passie: de geschiedenis van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw. Als stadsgids geef ik nu rondleidingen door het historische centrum, in het Bossche stadhuis en het klooster Mariënburg. Ik doe nu onderzoek naar prostitutie in 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

Sluiten

lesmateriaal: Cursusmateriaal € 2,50
Excursie naar het stadhuis € 5,-

extra informatie: DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT!
prijs: € 72,00
code: CUL304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: