Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen

Wie zijn wij

VU Den Bosch organiseert cursussen, workshops, excursies en lezingen voor volwassenen op zeer uiteenlopende gebieden, zoals taalcursussen, cursussen op het gebied van mens, maatschappij, kunst, cultuur en op individuele ontwikkeling. Want ontwikkelen, dat doe je zelf.
VU Den Bosch heeft een Stichtingsvorm.
Dit betekent dat het Bestuur toeziet op de naleving van de doelstellingen van de Volksuniversiteit.
Deze doelstellingen zijn:

  • Leermogelijkheden scheppen voor alle niveaus in de samenleving
  • Het aanbieden van cursussen in een ontspannen informele sfeer tegen een aantrekkelijke prijs.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslag
Bekijk hier het publieksjaarverslag 2019.

Bestuur
Dhr. B. Louwers - voorzitter
Dhr. G. Geurts  - penningmeester
Mw. H. van Wijchen - secretaris
Mw. M. Verburg - bestuurslid