Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen

Privacy en Persoonsgegevens

VU Den Bosch gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG geeft aan op basis waarvan persoonsgegevens gebruikt mogen worden. Het bestuur van VU Den Bosch beslist welke gegevens worden gebruikt, van welke personen, waarom en hoe. Altijd na toestemming van de betrokken persoon. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking en niet langer dan nodig is voor eventuele wettelijke verplichtingen.

Wij treffen passende maatregelen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het verzoek wordt binnen vier weken behandeld. Bij onjuiste of irrelevante gegevens kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van gegevens.

U kunt uw verzoek sturen naar:

VU Den Bosch
Inzage AVG
Graafsebaan 72, 5242 JN Rosmalen

Of naar: info@vudenbosch.nl onder vermelding van inzageverzoek AVG

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mocht u toch een klacht hebben t.a.v. privacy, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.