Volksuniversiteit Den Bosch

Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de gang van zaken bij VU Den Bosch kunt u gebruik maken van deze klachtenprocedure.

 • Klachten worden schriftelijk ingediend en gericht aan het bestuur van VU Den Bosch. 
  E-mail: info@vudenbosch.nl
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • In geval van klachten over docenten verzoeken wij u bij voorkeur eerst met de betrokken docent(e) te overleggen.
 • Op een klacht ontvangt u binnen een periode van 1 kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie van het bestuur. 
 • Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:
  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afdoening